PREPÁČTE, náš e-shop je momentálne v rekonštrukcii a nie je možné produkty objednávať. Ďakujeme za porozumenie.
 

Ochrana osobných údajov (E-shop)

Osobné údaje v informačnom systéme e-shop sú spracovávané bez osobitného súhlasu kupujúceho, pričom právnym základom spracovávania je § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Osobné údaje uvedené v objednávke sú spracovávané na účel uzatvorenia zmluvy na diaľku, vybavenia objednávky, dodania tovaru, uskutočnenia platby, vybavenia prípadnej reklamácie či odstúpenia od zmluvy a splnenia iných povinností vyplývajúcich predávajúcemu najmä v súvislosti s právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa. Osobné údaje nebudú poskytované žiadnej inej osobe, s výnimkou dopravcov/kuriérov/doručovateľov či platobných partnerov, ktorým musia byť údaje poskytnuté pre účely splnenia objednávky a doručenia tovaru; a osôb, ktorým toto oprávnenie vyplýva zo zákona. Osobné údaje nebudú predmetom cezhraničného toku ani nebudú zverejňované.