PREPÁČTE, náš e-shop je momentálne v rekonštrukcii a nie je možné produkty objednávať. Ďakujeme za porozumenie.
 

Formulár na odstúpenie

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

– Komu: Be In, s.r.o., Macharova 3, 851 01 Bratislava; info@minimama.sk
 

Týmto oznamujem že odstupujem od kúpnej zmluvy na tento tovar : ..............

– Dátum objednania:  ..............

– Meno a priezvisko spotrebiteľa:  ..............

– Adresa spotrebiteľa: ..............

- Číslo účtu, na ktoré žiadate zaslať peniaze: ........................................................

– Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

– Dátum ..............